Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2014

emillyexperience
5453 eb3c 500
Reposted fromundertow undertow viamooncat mooncat

December 15 2014

9051 61eb
Reposted fromslutcoven slutcoven viaapatyczna apatyczna
emillyexperience
- Chcesz mandarynkę?
- Nie. - A jak obiorę, to zjesz?
- Tak.
— na imię mi Kasia i mam 5 lat.
Reposted frombreakaway breakaway viafuckyoulittle fuckyoulittle
emillyexperience
0584 4e3d
Reposted fromowca owca viaonebreath onebreath
emillyexperience
A Ty? Ile razy wykręciłaś się od spotkań z przyjaciółmi, twierdząc, że masz naukę a nawet nie zajrzałaś do książek tylko siedziałaś w domu i się zadręczałaś, zagłębiałaś w smutku?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viablackcat blackcat

December 10 2014

emillyexperience
6463 2532 500
wkurwiony Muminek <3 Białystok, Podwórkowy Dom Kultury
Reposted frombylejaka bylejaka viapengin pengin
emillyexperience
lajf
Reposted fromjulios julios viapengin pengin
emillyexperience
3689 fb77
Reposted fromowca owca viapengin pengin

December 08 2014

7245 c7ff 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka

December 06 2014

emillyexperience
- Minęło piętnaście lat, jak wyszedłeś z domu. Nie dałeś znaku życia. 
- Tak. 
- Nie zostawiłeś adresu. 
- Nie miałem. 
- Mówiłeś, że idziesz po papierosy. 
- Papierosy kupiłem.
— Tadeusz Różewicz "Kartoteka. Kartoteka rozrzucona"
Reposted fromjok jok viamarysia marysia

December 03 2014

emillyexperience
1784 df2a
Reposted fromoluha oluha viapoolun poolun
emillyexperience
Reposted fromweightless weightless viamarjarii marjarii
emillyexperience
1315 8ee5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viapoolun poolun
4940 9da3
Reposted fromimmortal-a immortal-a viaiamawinrar iamawinrar

December 01 2014

emillyexperience
4864 0e82 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vialugola lugola

November 30 2014

emillyexperience
4376 867c 500
Reposted fromanaa anaa viatulele tulele
emillyexperience
3113 8cd8
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viarulletka rulletka
7872 a9dc 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl